Izložba „Slike duše“


Izložba likovnih radova „Slike duše“ biće održana 27. decembra u 19.00 časova u Kulturnoj stanici Barka.

Izložba likovnih radova pod nazivom „Slike duše“, štićenika centra za psiho – socijalnu rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba obolelih od bolesti zavisnosti. „Zemlja živih“ nastala je kao plod održanih likovnih radionica sa ciljem širenja osećaja za kulturu i podsticanje kreativnosti među štićenicima koji se nalaze u centru. Kroz likovne radionice, osobama koje su na lečenju od različitih oblika zavisnosti pružena je mogućnost da kroz stvaralaštvo ispitaju i pronađu svoje talente koji su često zanemareni i potisnuti, i iskažu svoje unutrašnje osećanje.