Koncert ALNO Gitarskog dua


Koncert ALNO Gitarskog dua održaće se u Kulturnoj stanici Barka 17. novembra sa početkom u  20 časova, sa ciljem da približi publici kamernu muziku, posebno u domenu klasične gitare.

Koncert če početi delom španskog kompozitora Fernanda Sora – L’Encouragement (Ohrabrenje) fantazija za dve gitare opus 54. Delo je strukturalno podeljeno na manje celine koje čine: uvod, tema sa dve varijacije i finale u vidu španskog plesa.

Nakon Sora, prelazimo na autore savremenijeg doba: ,,Kembridž svitu’’ (Cambridge suite) od ruskog kompozitora Nikite Koškina. Svita se sastoji iz pet stavova : Lullaby (Uspavanka), Tennis-Waltz (Teniski valcer), Ragtime (Regtajm), Ballad (Balada) i Humoresque (Humoreska). Delo je napisano pred kraj 20. veka i predstavlja moderniji pristup tradicionalnom ciklusu svite i korišćenje savremenog harmonskog jezika koji na momente dodiruje granicu groteske.

Sledeće delo potiče iz ciklusa ,,Dobro-temperovane gitare’’ (Les Guitares bien tempérées) italijanskog kompozitora Marija Kastelnuova-Tedeska. Naime, ovo je Tedeskov neobarokni odgovor na Bahove dve sveske ,,Dobro-temperovanog klavira’’. Tedesko u svom opusu predstavlja 24 preludijuma i fuge, svaki par u zasebnom tonalitetu. Na koncertu će biti izvedeni Preludijum I fuga br. 4 u E-duru I br. 5 u h-molu.

Za sam kraj koncerta ALNO Gitarskog dua ostaje ,,Sonatina Caotica’’ savremenog argentinskog kompozitora Maksima Dijega Pužola. Sonatina ima tradicionalnu trostavačnu strukturu (brzi-lagani-brzi), ali karakterišu je harmonski jezik i prizvuk koji se neguju u Argentini, posebno jezik tango plesa.