Multimedijalna izložba Jelene Gajinović „Niti Identiteta: Tkanje Kulturnog Pejzaža“


Multimedijalna izložba Jelene Gajinović „Niti Identiteta: Tkanje Kulturnog Pejzaža“, održaće se u okviru Kaleidoskopa kulture, 06. oktobra od 19 časova, u Kulturnoj stanici Barka.

Publika će imati priliku da od 06. do 09. oktobra vidi inkluzivnu umetničku instalaciju koja istražuje i reprezentuje vezu između pojedinca i kulturnog pejzaža. Služeći se prednostima novih digitalnih alatki, sakupljanjeni podaci se analiziraju i reprezentuju kako u digitalnoj tako i u fizičkoj formi oslanjajući se na mogućnosti koje pružaju taktilni materijali. 

Kolorit, forme i teksture prikazane u okviru izložbe odražavaju raznolikost i bogatstvo kolektivnog narativa.