Panonski biseri – promocija pet književnih dela


 

Prvi dan programa  „Panonski biseri“  održaće se 2. juna od 18.00 časova u vidu promocije pet književnih dela članova Saveza književnika u otadžbini i rasejanju  u prostoru Kulturne stanice Barka.

Dvosatni program četiri blic promocije knjževnih dela članova SKOR, objavljenih preko Saveza, predviđen je kao program prvog dana Panonskih bisera, trodnevne SKOR književne smotre. Panonski biseri traju tri dana. Za prvi dan, petak 02. jun predviđene četiri promocije knjževnih dela u velikoj sali naše Kulturne stanice. Drugog dana, subota, 03. jun očekuje vas promocija Zbornika kolonije posvećenog J. Dučiću i K. Trifkoviću, sa radovima svih učesnika, u KC grada Novog Sada. Dok je treći dan nedelja, 04. jun posvećen poseti Zmajevom muzeju sa čitanjem stihova u avliji, a potom duhovni doprinoos obnovi Ledinačkog manastira Savinac, posetom i čitanjem stihova u porti, a potom i poseta jednom od ledinačkih etno domaćinstava.

O SKOR-u:

Savez književnika u otadžbini i rasejanju (SKOR) osnovan je sa ciljem okupljanja književnih stvaralaca ma gde bili, živeli i radili, radi podsticanja na negovanje, razvijanje i usavršavanje jezika, kulture i žive reči srpskog naroda. Osnovan je 2000. godine na inicijativu nekoliko pisaca iz zemlje i inostranstva, među kojima je najzaslužnija Vera Aleksandrić, književnica, koja je celi radni vek provela u Australiji, a sada živi i stvara u Novom Sadu.

Podsticanje i negovanje književnog stvaralaštva kako u otadžbini – Srbiji, tako i među piscima u rasejanju Savez ostvaruje kroz sledeće oblike rada: afirmisanje i predstavljanje književnih ostvarenja svojih članova putem javnih sredstava informisanja, pisanih i elektronskih medija, izdavačke delatnosti. Pored toga karakteriše ih i izdavanje književnih publikacija: knjiga, časopisa, zbornika, monografija i sl.; plasiranje stvaralaštva svojih članova u izdanjima srodnih udruženja, ustanova kulture i izdavačkih kuća; saradnja u oblasti kulture i umetnosti sa drugim srodnim ili sličnim književnim, kulturnim i prosvetnim udruženjima, ustanovama i pojedincima iz zemlje i inostranstva; promovisanje srpske kulture i umetnosti u inostranstvu, posredstvom međunarodnih i kooperativnih projekata; razvijanje književnog stvaralaštva, uopšte, organizovanjem, sprovođenjem i učestvovanjem u javnom životu putem drugih kulturno-umetničkih manifestacija i zalaganjem za razvoj i unapređivanje svih oblika umetnosti.

SKOR jednom godišnje objavljuje zbornik radova svojih članova Sazvežđa. Takođe, jednom godišnje izdaje se bilten Tragovi duše u kome se navode sve aktivnosti Saveza (nove knjige, promocije, gostovanja, nagrade naših članova i sl.).

Savez okuplja oko 400 članova i prijatelja, organizovanih i okviru matične organizacije u Novom Sadu i ogranaka u Beogradu, Vranju, Nišu, Smederevu, Leskovcu i Paraćinu.

U cilju obogaćivanja i proširivanja delovanja Saveza, nastojaćemo da kontinuirano pronalazimo nove načine rada i saradnje, i podsticati aktivno angažovanje i doprinos svih dosadašnjih i budućih članova u daljem propagiranju lepote pisane reči.