Predstava „Stepenice straha“


Predstava  Miljana Vojnovića“Stepenice straha“ u produkciji Saveza dramskih umetnika Vojvodine, podržano od Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, biće održana 22. decembra u 19.00 u Kulturnoj stanici Barka.

Rediteljska eksplikacija:

„Stepenice straha“ je kamerna predstava prema Antićevom romanu, rekonstruiše intimne poglede mladog junaka o odrastanju i spoznaji života. Tinejdžer osvaja morsku liticu kao simbol samostalnosti.

Predstava otkriva autentične uvide Antićevog pogleda na svet, svrstavajući ga u respektabilnu kulturnu baštinu. Narativ romana, nedovoljno eksponiran, pruža izrazite prizore za scensku dramatizaciju.

Metodologija projekta je psiho i sociodrama, koristeći specifične tehnike za istraživanje likova i njihovih priča. Ova inovativna metodologija dominira u vođenju kreativnog procesa na sceni.

Autor projekta istražuje autentični scenski narativ i koristi poetiku Antića kao inspiraciju za duboko sagledavanje ljudske duše u kulturnim prostorima. Ekipu čine glumci, reditelj, stručni saradnici za video i audio obradu, muzički saradnik i dizajneri zvuka i svetla.

Projekat se odvija u tri faze: priprema, scenske probe, i promocija. Predstava će se izvoditi u kulturnoj stanici Novog Sada, planiranoj „Barki“, od maja do decembra 2023. Cilj je podržati interkulturnu osetljivost i kulturni sadržaj, što se uklapa u strategiju grada.

Učesnici uključuju mlade glumce i dizajnere, a predstava će mlađoj populaciji omogućiti susret s poetikom Miroslava Mika Antića. Projekt promoviše duh zajedništva u Novom Sadu, otvarajući mogućnost identifikacije mladih sa junacima predstave.

Cilj je približiti duh zajedništva što većem broju sugrađana, a mobilnost predstave omogućava izvođenje i u manjim sredinama. Saradnja s drugim gradovima i opštinama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, takođe je deo plana.

Projekat će se promovisati putem društvenih mreža, sajta udruženja i medijskih gostovanja autora na TV i radio stanicama. Cilj je proširiti vidike građana Novog Sada u očuvanju autentične kulturne tradicije.

Autor i nosilac projekta je Dr Miljan Vojnović dramski umetnik i pedagog.