Moja prva likovna kolonija: Radionica u KS Barka


Kulturna stanica Barka zajedno sa udruženjem „Asistent“ organizovala je 2. novembra likovnu radionicu pod nazivom „Moja prva likovna kolonija“.

Udruženje “Asistent” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u više oblasti; neko od njih su su društvena briga svih građana, obrazovanje, informisanje, kultura, zaštita životne sredine kao i sve druge oblasti u cilju poboljšanja kvaliteta života. Pokrenula ga je grupa entuzijasta koji već godinama sarađuju na različitim projektima iz različitih oblasti. Udruženje Asistent svojim radom stremi ka ostvarenju osnovnih ciljeva proklamovanih u Statutu Udruženja.

Radinica se sastojala od edukativnog i radioničarskog dela. Edukativni deo imao je dve teme, istorijske i kulturne spomenike Grada Novog Sada i likovno stvaralaštvo odnosno, pojam likovnih kolonija. Radionički deo predstavljao je likovnu koloniju. Ciljna grupa bila su deca iz Novog Sada školskog uzrasta. Opšti cilj projekta bio je razvoj dečijeg likovnog stvaralaštva.

U nastavnku pogledajte galeriju i kako smo se zabavili!