Radionica „Kako razumeti igru i pokret?”


Glavna tema radionice „Kako razumeti igru i pokret?” koja je održana 16. decembra u KS Barka, je igra kao medijum komunikacije a fokus je usmeren na njene psihološke aspekte. Cilj je da se učesnici upoznaju sa različitim mogućnostima tumačenja značenja plesa, određene koreografije ili pokreta, da razmene svoja iskustva o tome šta ljudi najčešće saopštavaju kroz igru, koje tehnike koriste i kako taj odigran sadržaj publika razume. Zamišljeno je da se učesnici stavljanjem u ulogu koreografa, izvođača i publike približe različitimmogućnostima razumevanja igre. Radionica je namenjena svima koji žele da rade na otkrivanju, istraživanju i razumevanju uloge koreografa, izvođača i publike u stvaralačkom procesu kreiranja i izvođenja igre. Namenjena je i stručnjacima različitih oblasti koji su zainteresovani da steknu uvid u to na koji način se različite psihološke tehnike tumačenja značenja primenjuju u oblasti psihologije plesa i umetničke igre. Autorka i voditeljka radionice je dr Maja S. Vukadinović, profesorka psihologije stvaralaštva na Visokoj školi za kulturu i komunikacije u Beogradu, naučni saradnik u oblasti psihologije i osnivač, pedagog i koreograf u Novosadskom centru za istraživanje plesa i umetnost flamenka – La sed gitana. Autorka je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti psihologije stvaralaštva među kojima su najznačajnije monografije Flamenko – između tišine i usklika (2002), Doživljaj umetničkog dela u psihologiji stvaralaštva (2017) i Psihologija plesa i umetničke igre (2019).