Samopouzdanje žena u invalidskom pokretu


U Kulturnoj stanici Barka u subotu, 29. septembra održan je program psihosocijalnog osnaživanja pod nazivom „Samopouzdanje žena u invalidskom pokretu”.

Radionice su bile interaktivnog tipa, sa fokusom na razmeni iskustava učesnica i njihovom međusobnom podržavanju i rastu. Udruženi pokret osoba sa invaliditetom Srbije NOOIS predstavlja najvažniju snagu u zastupanju interesa i potreba preko osamsto hiljada osoba sa invaliditetom i njihovih pravnih zastupnika. Vizija društva jednakih mogućnosti u kome se poštuju ljudska prava osoba sa invaliditetom omogućava puno učešće i jednakost svih, bez diskriminacije po osnovu invalidnosti.